Spørgsmål og svar om Elysium Begravelsesopsparing

I livets mange faser tager vi hele tiden stilling. Den sidste fase i livet er døden. Den kan virke skræmmende, men vi kan forberede os selv og hjælpe vores efterladte i sorgen. Du behøver ikke vente til sidste stund, men kan gøre det i god tid ved at tage stilling. Du kan f.eks. udfylde ’Min sidste vilje’, så dine efterladte kender dine ønsker, og have en opsparing, der matcher de ønsker, så dine pårørende ikke står med  økonomiske udfordringer midt i sorgens stund.

Hvad er Elysium Begravelsesopsparing?

Elysium Begravelsesopsparing er en opsparingsforening for alle over 18 år, som ønsker at sikre, at der er økonomiske midler til rådighed til egen begravelse/bisættelse. Medlemmer af Brancheforeningen Danske Bedemænd tilbyder en godkendt opsparingsordning, som gør det muligt selv at drage omsorg for udgiften til egen begravelse/bisættelse.

Foreningen Elysium drives uden kommercielle interesser.

Hvorfor lave en begravelsesopsparing?

De fleste er klar over, at en begravelse/bisættelse er forbundet med omkostninger. Også større omkostninger end det offentlige tilskud kan dække. Ligeledes er der mange, der ikke ønsker at belaste deres efterladte med disse omkostninger og de praktiske omstændigheder i forbindelse med dødsfald.

Hvordan laver man en opsparing?

Du udfylder en indmeldelsesblanket.  Indmeldelsesblanketten kan fås i bedemandsforretninger, der er medlem af Danske Bedemænd eller bestilles/ downloades her fra hjemmesiden:

Hent tilmeldingsblanket – Elysium Begravelsesopsparing (pdf)
Bestil med posten: tilmeldingsblanket – Elysium Begravelsesopsparing

Når den er udfyldt, kan du udskrive, underskrive, scanne og derefter e-maile den til kontakt@bedemand.dk. Du kan også sende den med posten til os eller aflevere den til bedemanden.

Hvor meget skal/kan man indbetale?

Første indskud skal være på minimum 500 kr. Efterfølgende indskud skal være på minimum 300 kr. Du kan også vælge et engangsbeløb på f.eks. 20.000 kr. I alt må der højst indskydes 35.000 kr. Medlemskabet er registreret, når 1. indskud har fundet sted og derefter tilsendes medlemsbevis.

Har indskuddet indflydelse på øvrig økonomi? Går det f.eks. ud over boligstøtte eller varmetillæg?

NEJ. Opsparing i Elysium sker på en spærret konto og holdes uden for beregning af personlige tillæg fra kommunen (i henhold til pensionslovgivningen), som f.eks. hjemmehjælp, boligsikring og andre offentlige ydelser/tilskud. Der er ikke skattemæssigt fradrag for indskud. I forbindelse med udbetaling indgår beløbet i dødsboet på linje med andre begravelsestilskud.

Elysium er godkendt af SKAT samt Erhvervsministeriet.

Hvordan bruges opsparingen?

I forbindelse med et medlems død udbetales kontoens indestående til den bedemand, der har forestået medlemmets begravelse/bisættelse. Bedemanden fremsender relevant dokumentation (herunder dødsattest og faktura) til Elysium-administrationen. Midlerne kan anvendes til alt relevant i forbindelse med begravelsen/bisættelsen, herunder bl.a. kaffebord/bespisning ved mindesammenkomst, gravsten og vedligeholdelse af gravsted. Beløbet kan ikke – hverken helt eller delvist – anvendes og udbetales til andre formål.

Kan man opsige medlemskabet?

NEJ. Medlemskabet kan ikke opsiges og indbetalte beløb kan ikke tilbagebetales. Det skyldes, at opsparingen holdes uden for formueberegning af offentlige ydelser, som godkendt af Skat samt Erhvervsministeriet. Pengene kan og må kun anvendes til begravelsesomkostninger. Ethvert medlem kan dog til enhver tid frit ophøre med yderligere indbetalinger og eventuel bonustilskrivning vil fortsætte uændret.

Hvem er informeret om medlemskab?

Medlemmet modtager medlemsbeviset sammen med en kopi. Man er selv ansvarlig for at aflevere kopien til nærmeste pårørende for at sikre, at de pårørende er bekendt med, at opsparingen eksisterer. Danske Bedemænds dokument “Min sidste vilje” kan også indeholde oplysninger om opsparingen til de efterladte, og her er det en god idé at skrive, hvordan man ønsker sin egen begravelse/bisættelse skal foregå.

Forrentes det opsparede beløb?

Man er ikke garanteret en forrentning, men ved Elysiums årlige regnskabsafslutning (medio marts) fordeles et eventuelt overskud som bonus.

Administrationen af hele opsparingsordningen varetages af Brancheforeningen Danske Bedemænd. Administrationens omkostninger, herunder særligt portoudgifter m.v., må kun afholdes inden for det afkast, som opsparingsordningerne kan give.

Evt. overskud efter betaling af administrationen kan besluttes helt eller delvist overført til de enkelte konti beregnet i forhold til opsparingens størrelse. Bonus vil blive anført på kontoen og fremgå af kontoudtog, der fremsendes minimum én gang om året (som regel i april). Eventuel bonus er skattefri, og der sker derfor ingen beskatning hos det enkelte medlem.

Hvad hvis ikke alle pengene bruges?

Er et indestående større end udgifterne til medlemmets begravelse/bisættelse, overføres det overskydende beløb til en overskudskonto. En gang om året udbetales der beløb til en forening/organisation med velgørende eller almennyttigt formål, hvis der på overskudskontoen er mere end 10.000 kr.

Elysium har på den måde støttet bl.a. Landsforeningen Spædbarnsdød, Forældreforeningen Børn og Unge med Kræft, Danske Veteranhjem, Danske Hospitalsklovne, Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord og Forældreforeningen Vi har mistet et barn med flere. I 2018 blev det overskydende beløb doneret til SMILfonden.

Læs artiklen om donationen til SMILfonden

Elysium ønsker at støtte mindre foreninger, hvor netop også mindre beløb kan gøre en stor forskel.
Ønsker du at høre mere om mulighederne ved en formålsbestemt opsparing gennem Elysium, kan informationsmateriale og indmeldelsesblanket fås hos medlemmer af Danske Bedemænd.

Find din lokale bedemand

Hvad betyder Elysium:

Elysium er navnet på et paradisisk sted for de salige.