Repræsentantskabet har i år valgt at donere et beløb fra overskudskontoen til

Forældreforeningen Vi har mistet et barn