Hvad er Elysium?

Elysium Begravelsesopsparing er en opsparingsforening for alle der gerne vil sikre at der er økonomiske midler til rådighed til egen begravelse/bisættelse.

Sikkerhed for dine penge! Elysium er oprettet med godkendelse af både Skat og Erhvervsministeriet. Dermed er du sikker på at dine penge forvaltes fornuftigt. Desuden har du ingen udgifter til administration.

Valgfrit beløb! Der er valgfrihed i hvor meget man ønsker at indbetale og i hvilke størrelsesportioner – og man kan selv bestemme hvornår man ønsker at indbetale. Det eneste, vi har af krav, er at du maksimalt må indbetale 35.000.

Vi har intet alderskrav for hvornår du ønsker at starte din opsparing – du skal dog selvfølgelig være myndig (altså være fyldt 18 år).

Bestem selv din afsked! Du bestemmer selv helt og holdent hvad pengene skal gå til i forbindelse med din afsked. Der er intet af opsparingen, der er forbeholdt specifikke udgifter, og opsparingen kan dække ALT i forhold til afskeden – også gravsted, kirke, krematorium, blomster og gravsten.

Frit valg af bedemand! Dine efterladte kan frit vælge mellem ALLE bedemænd i Danmark, og vælger man en bedemand, der ikke er medlem af Danske Bedemænd, kræves intet gebyr.

Ingen modregning! Sidst, men ikke mindst: Elysium Begravelsesopsparing regnes ikke som formue, og holdes derfor uden for personlige tillæg og ydelser såsom boligsikring og hjemmehjælp.

Læs yderligere spørgsmål og svar om Elysium Begravelsesopsparing

Start din opsparing allerede nu: Indmeldelsesblanket.Vil du være en del af repræsentantskabet i Elysium Begravelsesopsparing?

Send os en besked via vores kontaktformular

Elysium er det fornuftige valg, fordi

• man er helt fritstillet i sit valg af bedemand

• opsparingen påvirker ikke sociale ydelser, skat eller pension

• opsparingen bruges til alle udgifter, der vedrører din afsked.

“Da jeg talte med bedemanden, fortalte han at begravelsesopsparingen var til alt – også stenhuggeri og kirkegården. Så det hele er dækket ind.

Det er rart at ens efterladte ikke skal tænke på noget overhovedet.”

“Min far havde sørget for sin egen bortgang gennem en opsparing hos Elysium, og det gjorde alting meget lettere. Der var endda penge til gravøllet efterfølgende.

Jeg har nu oprettet en Elysium opsparing, således at min egen datter ikke skal stå med en stor udgift, når jeg engang går bort.”