Spørgsmål og svar om Elysium Begravelsesopsparing

I livets mange faser tager vi hele tiden stilling.

Den sidste fase i livet er døden. Den kan virke skræmmende, men vi kan forberede os selv og hjælpe vores efterladte i sorgen. Du behøver ikke vente til sidste stund, men kan gøre det i god tid ved at tage stilling. Du kan f.eks. udfylde ’Min sidste vilje’, så dine efterladte kender dine ønsker, og du kan også igangsætte en opsparing, der matcher dine ønsker, så dine pårørende ikke står med økonomiske udfordringer midt i sorgens stund.

Her finder du svar på mange af de spørgsmål, man måtte have inden man starter en begravelsesopsparing.

En begravelse/bisættelse er forbundet med omkostninger – også større omkostninger end det offentlige tilskud kan dække. Flere ønsker ikke at belaste deres efterladte med disse omkostninger.

Ved et dødsfald går der en del tid inden begravelsesudgifterne kan dækkes af boet, og man kan derfor som pårørende risikere at skulle stå med en uventet regning ganske pludseligt.

Med opsparing i Elysium er pengene til rådighed i det øjeblik at afskeden har fundet sted.

Elysium Begravelsesopsparing er en opsparingsforening for alle over 18 år, som ønsker at sikre, at der er økonomiske midler til rådighed til egen begravelse/bisættelse. Elysium Begravelsesopsparing har eksisteret siden 12. december 1995.

I samarbejde med medlemmerne af brancheforeningen Danske Bedemænd tilbyder Elysium Begravelsesopsparing en godkendt opsparingsordning, hvor man kan spare op til udgiften til egen begravelse/bisættelse.

Foreningen Elysium Begravelsesopsparing drives uden kommercielle interesser.

Opsparingen kan anvendes til alt relevant i forbindelse med begravelsen/bisættelsen, herunder bl.a. kiste, urne, kaffebord/bespisning ved mindesammenkomst, gravsten, vedligeholdelse af gravsted og leje af båd ved askespredning.

Beløbet kan ikke – hverken helt eller delvist – anvendes og udbetales til andre formål.

Du udfylder en indmeldelsesblanket.

Indmeldelsesblanketten kan udfyldes online her eller den kan fås i bedemandsforretninger, der er medlem af Danske Bedemænd.
• Du kan også downloade indmeldelsesblanketten her fra hjemmesiden (som .pdf) hvis du f.eks. skal have den med til familiemedlemmer.
• Du kan også kontakte os og bede om at få tilsendt en indmeldelsesblanket.

Når blanketten er udfyldt, kan du scanne/fotografere den og derefter e-maile den til kontakt@elysium.dk eller sende den med posten til os:
Elysium – Danske Bedemænd
Engelsborgvej 52
2800 Kgs. Lyngby

Når indmeldelsesblanketten er modtaget hos Elysium, fremsendes et indbetalingskort – enten via e-mail eller alm. post.

Til forskel fra andre indbetalingsordninger, må du indbetale hvad du vil, når du vil.

I alt må der højst indskydes 35.000 kr.

Medlemskabet er registreret, når første indskud har fundet sted, og derefter tilsendes et medlemsbevis.

Hvor meget du vil indbetale, afhænger af hvad du ønsker dig af din afsked. Ingen afsked er ens, og derfor er ønsker også forskellige.

Vi anbefaler at du tager kontakt til en bedemand – og gerne en af vores medlemmer – for at få afklaret hvad du ønsker.
Du kan finde en bedemand i dit område her.

I samarbejde med bedemanden kan I finde et leje, der er passende for din afsked, og så kan dette være vejledende i forhold til størrelsen på din opsparing.

Elysium Begravelsesopsparing koster dig intet i administration.

Udsendelse af medlemsbevis, kontoudtog og lignende er derudover omkostningsfrit for dig.

Vi tager heller ikke gebyr for noget – heller ikke hvis de efterladte vælger en anden bedemand.
Ergo kan du eller de efterladte frit vælge bedemand.

Vi er klar over at der er ægtepar, der gerne vil have en fælles opsparing, så det vil være den første, der går bort, der har ekstra midler stående til fælles gravsted.
Opsparingen er dog personlig og følger CPR-nummeret, og derfor skal ægtefæller have hver deres opsparing.

Vi anbefaler dog at ægtepar opretter hver deres opsparing alligevel, således at den overlevende ægtefælle ikke står med en stor udgift, men kan nøjes med at have udgift til det fælles gravsted.

Nej. Opsparing i Elysium sker på en spærret konto og holdes uden for beregning af personlige tillæg fra kommunen (i henhold til pensionslovgivningen), som f.eks. hjemmehjælp, boligsikring og andre offentlige ydelser/tilskud.

Der er ikke skattemæssigt fradrag for indskud. I forbindelse med udbetaling indgår beløbet i dødsboet på linje med andre begravelsestilskud.

Man er ikke garanteret en forrentning, men ved Elysiums årlige regnskabsafslutning (medio marts) fordeles et eventuelt overskud som bonus. F.eks. blev der i 2022 uddelt 1 % i bonus til alle medlemmer – i alt 600.000 kr.

Administrationens omkostninger, herunder særligt portoudgifter m.v., må kun afholdes inden for det afkast, som opsparingsordningerne kan give. Det vil sige at du som medlem IKKE betaler til administration af opsparingen.

Eventuelt overskud efter betaling af administrationen kan besluttes helt eller delvist overført til de enkelte konti beregnet i forhold til opsparingens størrelse. Denne bonus vil blive tilføjet til kontoen og fremgå af de kontoudtog, der fremsendes minimum én gang om året (som regel i april/maj).

De fleste af Danmarks bedemænd har gennem deres bedemandssystem mulighed for at se om der findes en Elysiumopsparing tilknyttet en bestemt person.
Der er derfor ingen risiko for at opsparingen ikke kommer til udbetaling.

I forbindelse med et medlems død udbetales kontoens indestående til den bedemand, der har forestået medlemmets begravelse/bisættelse.

Bedemanden fremsender relevant dokumentation (dødsattest og faktura) til Elysium-administrationen.

Herefter udbetales beløbet til bedemanden. Har bedemanden fået yderligere regninger fra de efterladte, er det bedemanden, der udbetaler til dem.

Er et indestående større end udgifterne til medlemmets begravelse/bisættelse, overføres det overskydende beløb til en overskudskonto. En gang om året udbetales det beløb til en forening/organisation med velgørende eller almennyttigt formål, hvis der på overskudskontoen er mere end 10.000 kr.

Elysium ønsker at støtte mindre foreninger, hvor netop også mindre beløb kan gøre en stor forskel og har årenes løb støttet mange forskellige organisationer.

Se en fuldstændig liste over alle, Elysium har støttet.

.

Nej. Medlemskabet kan ikke opsiges og indbetalte beløb kan ikke tilbagebetales. Det skyldes, at opsparingen holdes uden for formueberegning af offentlige ydelser, som godkendt af Skat samt Erhvervsministeriet.

Pengene kan og må kun anvendes til begravelsesomkostninger. Ethvert medlem kan dog til enhver tid frit ophøre med yderligere indbetalinger, og eventuel bonustilskrivning vil fortsætte uændret.

Medlemmet modtager et medlemsbevis tillige med en kopi af medlemsbeviset. Man er selv ansvarlig for at aflevere kopien til nærmeste pårørende for at sikre, at de pårørende er bekendt med at opsparingen eksisterer.

Danske Bedemænds elektroniske ‘Min sidste vilje’ indeholder også oplysninger om opsparingen til de efterladte, og her er det en god idé at skrive, hvordan man ønsker sin egen begravelse/bisættelse skal foregå.

Elysium er navnet på et paradisisk sted for de salige.

Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 4593 1411 eller ved at skrive via vores kontaktformular.