Spørgsmål og svar om Elysium Begravelsesopsparing

I livets mange faser tager vi hele tiden stilling.

Den sidste fase i livet er døden. Den kan virke skræmmende, men vi kan forberede os selv og hjælpe vores efterladte i sorgen. Du behøver ikke vente til sidste stund, men kan gøre det i god tid ved at tage stilling. Du kan f.eks. udfylde ’Min sidste vilje’, så dine efterladte kender dine ønsker, og du kan også igangsætte en opsparing, der matcher dine ønsker, så dine pårørende ikke står med økonomiske udfordringer midt i sorgens stund.

Her finder du svar på mange af de spørgsmål, man måtte have inden man starter en begravelsesopsparing.

De fleste er klar over, at en begravelse/bisættelse er forbundet med omkostninger – også større omkostninger end det offentlige tilskud kan dække. Ligeledes er der mange, der ikke ønsker at belaste deres efterladte med disse omkostninger.

Ved et dødsfald går der desværre en del tid inden begravelsesudgifterne kan dækkes af boet, og man kan derfor som pårørende risikere at skulle stå med en uventet regning ganske pludseligt. Med opsparing i Elysium er pengene til rådighed i det øjeblik at afskeden har fundet sted.

Elysium Begravelsesopsparing er en opsparingsforening for alle over 18 år, som ønsker at sikre, at der er økonomiske midler til rådighed til egen begravelse/bisættelse. Medlemmer af brancheforeningen Danske Bedemænd tilbyder en godkendt opsparingsordning, som gør det muligt selv at drage omsorg for udgiften til egen begravelse/bisættelse.

Foreningen Elysium drives uden kommercielle interesser.

Du udfylder en indmeldelsesblanket.

Indmeldelsesblanketten kan udfyldes online her eller den kan fås i bedemandsforretninger, der er medlem af Danske Bedemænd.

Du kan også downloade indmeldelsesblanketten her fra hjemmesiden (pdf) hvis du f.eks. skal have den med til familiemedlemmer.
Når den er udfyldt, kan du udskrive, underskrive, scanne/fotografere den og derefter e-maile den til kontakt@bedemand.dk. Du kan også aflevere den til bedemanden eller sende den med posten til os:
Elysium – Danske Bedemænd
Engelsborgvej 52
2800 Kgs. Lyngby

Når indmeldelsesblanketten er modtaget hos Elysium, fremsendes et indbetalingskort – enten via e-mail eller alm. post.

Opsparingen er personlig og følger CPR-nummeret, og derfor skal ægtefæller have hver deres opsparing.

Til forskel fra andre indbetalingsordninger, må du indbetale hvad du vil, når du vil.
I alt må der højst indskydes 35.000 kr.
Medlemskabet er registreret, når første indskud har fundet sted, og derefter tilsendes et medlemsbevis.

Nej. Opsparing i Elysium sker på en spærret konto og holdes uden for beregning af personlige tillæg fra kommunen (i henhold til pensionslovgivningen), som f.eks. hjemmehjælp, boligsikring og andre offentlige ydelser/tilskud. Der er ikke skattemæssigt fradrag for indskud. I forbindelse med udbetaling indgår beløbet i dødsboet på linje med andre begravelsestilskud.

Man er ikke garanteret en forrentning, men ved Elysiums årlige regnskabsafslutning (medio marts) fordeles et eventuelt overskud som bonus. F.eks. blev der i 2022 uddelt 1 % i bonus til alle medlemmer – i alt 600.000 kr.

Administrationens omkostninger, herunder særligt portoudgifter m.v., må kun afholdes inden for det afkast, som opsparingsordningerne kan give. Det vil sige at du som medlem IKKE betaler til administration af opsparingen.

Eventuelt overskud efter betaling af administrationen kan besluttes helt eller delvist overført til de enkelte konti beregnet i forhold til opsparingens størrelse. Denne bonus vil blive tilføjet til kontoen og fremgå af de kontoudtog, der fremsendes minimum én gang om året (som regel i april/maj). Eventuel bonus er skattefri, og der sker derfor ingen beskatning hos det enkelte medlem.

De fleste af Danmarks bedemænd har gennem deres bedemandssystem mulighed for at se om der findes en Elysiumopsparing tilknyttet en bestemt person.

Der er derfor ingen risiko for at opsparingen ikke kommer til udbetaling.

Bedemanden indsender faktura og dødsattest til Elysiums administration, der derefter udbetaler pengene.
Husk alle udgifter i forbindelse med afskeden, således at hele opsparingen kommer til udbetaling.

I forbindelse med et medlems død udbetales kontoens indestående til den bedemand, der har forestået medlemmets begravelse/bisættelse. Bedemanden fremsender relevant dokumentation (dødsattest og faktura) til Elysium-administrationen.

Opsparingen kan anvendes til alt relevant i forbindelse med begravelsen/bisættelsen, herunder bl.a. kaffebord/bespisning ved mindesammenkomst, gravsten og vedligeholdelse af gravsted. Beløbet kan ikke – hverken helt eller delvist – anvendes og udbetales til andre formål.

Er et indestående større end udgifterne til medlemmets begravelse/bisættelse, overføres det overskydende beløb til en overskudskonto. En gang om året udbetales der beløb til en forening/organisation med velgørende eller almennyttigt formål, hvis der på overskudskontoen er mere end 10.000 kr.

Elysium har gennem årene støttet bl.a. Landsforeningen Spædbarnsdød, Forældreforeningen Børn og Unge med Kræft, Danske Veteranhjem, Danske Hospitalsklovne, Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord og Forældreforeningen Vi har mistet et barn med flere. Se en fuldstændig liste over alle, Elysium har støttet.

Elysium ønsker at støtte mindre foreninger, hvor netop også mindre beløb kan gøre en stor forskel.

Nej. Medlemskabet kan ikke opsiges og indbetalte beløb kan ikke tilbagebetales. Det skyldes, at opsparingen holdes uden for formueberegning af offentlige ydelser, som godkendt af Skat samt Erhvervsministeriet.

Pengene kan og må kun anvendes til begravelsesomkostninger. Ethvert medlem kan dog til enhver tid frit ophøre med yderligere indbetalinger og eventuel bonustilskrivning vil fortsætte uændret.

Medlemmet modtager et medlemsbevise tillige med en kopi af medlemsbeviset. Man er selv ansvarlig for at aflevere kopien til nærmeste pårørende for at sikre, at de pårørende er bekendt med at opsparingen eksisterer. Danske Bedemænds elektroniske ‘Min sidste vilje’ indeholder også oplysninger om opsparingen til de efterladte, og her er det en god idé at skrive, hvordan man ønsker sin egen begravelse/bisættelse skal foregå.

Elysium er navnet på et paradisisk sted for de salige.

Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 4593 1411 eller ved at skrive via vores kontaktformular.