Bonus ved Elysium Begravelsesopsparing

Inflationen og krigen i Ukraine har desværre fortsat påvirket vores afkast i 2023.

Heldigvis er inflationen aftaget så meget, så det er både vores og PFA’s forventning, at vi i 2024 får et godt afkast, så der vil kunne udbetales bonus for 2024 med virkning i 2025.


Medio april 2022 er der tilskrevet bonus på 1 % til samtlige konti.

Gennem årene er der tilskrevet over 2 millioner i bonus til medlemmerne af Elysium Begravelsesopsparing.


“Min far havde sørget for sin egen bortgang gennem en opsparing hos Elysium, og det gjorde alting meget lettere. Der var endda penge til gravøllet efterfølgende.

Jeg har nu oprettet en Elysium opsparing, således at min egen datter ikke skal stå med en stor udgift, når jeg engang går bort.”

Elysium er det fornuftige valg, fordi

• man er helt fritstillet i sit valg af bedemand

• opsparingen påvirker ikke sociale ydelser, skat eller pension

• opsparingen bruges til alle udgifter, der vedrører din afsked.

“Da jeg talte med bedemanden, fortalte han at begravelsesopsparingen var til alt – også stenhuggeri og kirkegården. Så det hele er dækket ind.

Det er rart at ens efterladte ikke skal tænke på noget overhovedet.”